Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Prawo 5-letnie jednolite magisterskie

1. Dlaczego warto studiować Prawo na KPSW?

§ zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów: profesorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, notariuszy
§ studia uprawniają do podjęcia aplikacji prawniczych (m.in. adwokackiej, radcowskiej, sędziowskiej, prokuratorskiej, komorniczej)
§ na wydziale organizowane są specjalistyczne kursy przygotowawcze na aplikacje
§ nasi dotychczasowi absolwenci osiągali najwyższe wyniki na egzaminach na aplikacje oraz studiują w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
§ Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych zajął III miejsce w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Uczelnie niepubliczne w 2021 roku
§ udzielając się w Studenckim Kole Naukowym „Klinika Prawa” studenci mają możliwość udzielania porad prawnych pod nadzorem wykładowców


2. Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

§ poszczególnych dziedzin prawa
§ praktycznego stanowienia i funkcjonowania prawa
§ teorii i filozofii prawa oraz doktryn polityczno-prawnych
§ ochrony praw człowieka oraz organów ochrony prawnej
§ dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego
§ wykorzystywania zagadnień metodologicznych oraz historyczno-prawnych
§ rozumienia i stosowania aktów normatywnych
§ warsztatu pracy prawnika, nauki konstruowania pism procesowych, negocjacji, retoryki i innych narzędzi komunikacji
§ zasad i regulacji określających funkcjonowanie organów państwa, instytucji unijnych oraz międzynarodowych
§ zagadnień dotyczących nauk społecznych i ekonomicznych
§ znajomości języków obcych, w tym umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym

3. Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

§ kancelarie (np. jako członek zespołu opracowującego różnorodne zagadnienia prawnicze)
§ organy wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
§ korporacje ochrony prawnej (adwokatura, radcowie prawni, notariat)
§ administracja rządowa
§ urzędy i izby skarbowe
§ policja


4. Instytucje współpracujące:

§ Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
§
§
§


 

Zasady Rekrutacji

 


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

PRACOWNIK BIUROWY (NR 1848)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-05-01
Oferta ważna do:
2022-05-15
Wynagrodzenie brutto: od 19,7 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, administracyjne
Wymagania:
wymagana znajomość j. angielskiego i j. niemieckiego, dobra organizacja pracy, samodzielność
Pracodawca:
MDTREID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIK BIUROWY (NR 2036)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-10
Oferta ważna do:
2022-05-25
Wynagrodzenie brutto: od 3 152 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, brak
Pracodawca:
DREAM ON JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FUNKCJONARIUSZ

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-04-28
Oferta ważna do:
2022-05-28
Wymagania:

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

służba specjalna działająca w sferze ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego

REKRUTUJE NA STANOWISKO: FUNKCJONARIUSZ

MIEJSCE: Bydgoszcz (ewentualnie – w przypadku wyrażenia zgody - pozostałe jednostki
w ramach Delegatury ABW w Gdańsku)

WARUNKI PRACY: - stała forma zatrudnienia

                                   - stabilne wynagrodzenie,

                                   - system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,

                                   - udogodnienia dla osób uczących się – np. możliwość korzystania
                                   z dodatkowego urlopu szkoleniowego.

WYMAGANIA:    - wykształcenie minimum średnie,

- preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności w zakresie nauk               prawnych, ekonomicznych, humanistycznych, zarządzania oraz filologicznych ( np. j, rosyjski, j. angielski, j. arabski, j. chiński),

                               - obywatelstwo polskie,

                               - korzystanie z pełni praw publicznych,

                               - niekaralność,

                               - komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

                               - odporność na stres,

                               - umiejętność pracy w grupie,

                               - dyspozycyjność, systematyczność, kreatywność.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się:

  • zwalczaniem m.in.: terroryzmu, szpiegostwa, przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa;
  • cyberbezpieczeństwem systemów teleinformatycznych organów państwa oraz instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;

uzyskiwaniem, analizowaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa państwa.

Z uwagi na różnorodność zadań realizowanych przez ABW poszukujemy studentów i absolwentów szkół wyższych, zarówno kierunków technicznych, informatycznych, humanistycznych, przyrodniczych jak i językowych.

Rekrutacja do ABW jest wieloetapowa i rozpoczyna się od przesłania
CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: kadry.bydgoszcz@abw.gov.pl

STARSZY INSPEKTOR (NR 1892)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-07-01
Oferta ważna do:
2022-05-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, brak
Wymagania:
zwiększone umiejętności interpersonalne, mile widziane doświadczenie w prowadzeniu kancelarii, ukończony kurs dla kierowników kancelarii